فایل ورد هنجاريابي پرسش ‌نامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاه ‌هاي اصفهان

لینک دانلود

 فایل ورد هنجاريابي پرسش ‌نامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاه ‌هاي اصفهان دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد هنجاريابي پرسش ‌نامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاه ‌هاي اصفهان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد هنجاريابي پرسش ‌نامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاه ‌هاي اصفهان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد هنجاريابي پرسش ‌نامه شادكامي آكسفورد در دانشجويان دانشگاه ‌هاي اصفهان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :8

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف تهیه جدول هنجار برای پرسش ‌نامه شادكامی آكسفورد در دانشجویان دانشگاه‌ های اصفهان انجام شده است. مواد و روش‌ كار: در این پژوهش 727 نفر از دانشجویان دانشگاه‌ های اصفهان به روش نمونه ‌گیری تصادفی- طبقه‌ ای انتخاب شده، با پرسش ‌نامه شادكامی آكسفورد بررسی شدند. داده ‌ها به‌ كمك روش‌ های آمار توصیفی و رسم نمودار ارایه شدند. یافته ‌ها: نمره‌ های به دست آمده به رتبه درصدی، Z و T تبدیل شده، سپس جدول هنجار درصدی و استاندارد برای دانشجویان تهیه گردید. نتیجه ‌گیری: پرسش ‌نامه شادكامی آكسفورد از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و برای سنجش شادكامی دانشجویان سودمند است.
كلید واژه: شادكامی، هنجاریابی، پرسش ‌نامه شادكامی آكسفورد، روایی، پایایی

توضیحات بیشتر