فایل ورد تاثير آموزش تنش ‌زدايي بر پايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير آموزش تنش ‌زدايي بر پايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير آموزش تنش ‌زدايي بر پايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير آموزش تنش ‌زدايي بر پايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير آموزش تنش ‌زدايي بر پايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :10

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی فایل ورد تاثير آموزش تنش ‌زدايي بر پايه نظريه خودكارآمدي در بهداشت رواني زنان باردار انجام شده است.مواد و روش ‌كار: در این كارآزمایی بالینی، 110 زن در نخستین بارداری خود كه دارای اضطراب متوسط به‌ بالا بودند، در دو گروه آزمایش و گواه بررسی شدند. گروه آزمایش افزون بر مراقبت ‌های معمول درمانگاه بارداری از آموزش تنش ‌زدایی، بر پایه خودكارآمدی بهره گرفتند و گروه گواه تنها از مراقبت ‌های عادی دوران بارداری برخوردار شدند. برای گردآوری داده‌ ها از پرسش ‌نامه اضطراب موقعیتی و سرشتی مقیاس اسپیلبرگر، مقیاس استرس درك شده كوهن، كامارك و مرملشتین و مقیاس خودكارآمدی نظامی و همكاران بهره گرفته شد. تحلیل داده ‌ها به‌كمك آزمون ‌های t ، خی ‌دو، من ‌ویتنی و ویلكاكسون انجام شد.یافته ‌ها: این برنامه آموزشی، ضمن افزایش میزان خودكارآمدی، سبب كاهش معنی ‌دار سه متغیر وابسته (اضطراب حالت، اضطراب صفت و استرس درك شده) در گروه آزمایش شد.نتیجه ‌گیری: این مداخله آموزشی بیانگر كاربرد موثر نظریه خودكارآمدی در انجام تنش زدایی و كاهش اضطراب و استرس زنان باردار است.
كلید واژه: اضطراب، استرس، بارداری، تنش زدایی، تئوری خودكارآمدی

توضیحات بیشتر