فایل ورد تجزيه همبستگي برخي صفات زراعي در ژنوتيپ هاي گندم (.Triticum aestivum L) در تنش شوري

لینک دانلود

 فایل ورد تجزيه همبستگي برخي صفات زراعي در ژنوتيپ هاي گندم (.Triticum aestivum L) در تنش شوري دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تجزيه همبستگي برخي صفات زراعي در ژنوتيپ هاي گندم (.Triticum aestivum L) در تنش شوري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تجزيه همبستگي برخي صفات زراعي در ژنوتيپ هاي گندم (.Triticum aestivum L) در تنش شوري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تجزيه همبستگي برخي صفات زراعي در ژنوتيپ هاي گندم (.Triticum aestivum L) در تنش شوري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :16

به منظور بررسی همبستگی صفات مختلف با عملكرد دانه گندم در تنش شوری، آزمایشی در سال زراعی 79-1378 در ایستگاه تحقیقات كشاورزی رودشت در استان اصفهان انجام شد. تعداد 42 لاین و رقم گندم در قالب یك طرح لاتیس مستطیل سه گانه كاشته شدند و در طول دوره رشد با آب دارای هدایت الكتریكی 12 (EC) دسی زیمنس بر متر (شوری متوسط برای گندم) آبیاری شدند. در طول دوره رشد، عملكرد دانه و صفات زراعی مختلف اندازه گیری شدند. ضرایب همبستگی ساده بین صفات و معادله رگرسیون چند متغیره خطی مرحله ای بین عملكرد دانه و صفات دیگر محاسبه گردید. نتایج نشان داد كه دوره پر شدن دانه و تعداد سنبله در مترمربع بالاترین همبستگی را با عملكرد دانه داشتند و در رگرسیون مرحله ای نیز دوره پر شدن دانه اولین متغیری بود كه وارد معادله گردید. تجزیه علیت براساس متغیرهای وارد شده در مرحله نهایی رگرسیون مرحله ای یعنی دوره پر شدن دانه، عملكرد دانه در سنبله، تعداد سنبله در مترمربع و ارتفاع بوته و تعداد دیگری از متغیرها نشان داد كه دوره پر شدن دانه بیشترین اثر مستقیم را بر عملكرد دانه داشت و اثر غیرمستقیم دوام سطح برگ پرچم و طول پدانكل نیز از طریق دوره پر شدن دانه مثبت و بالا بودند. صفات تعداد سنبله در مترمربع و تعداد دانه در سنبله نیز اثر مستقیم نسبتا بالایی بر عملكرد دانه داشتند. با توجه به عملكرد دانه، ژنوتیپ های روشن، بركت، DH2-390-1563F3Chds/5/Anza/3/Pi/Hys/4/1-66-75 ، پیشتاز، 1-66-22/Inia ، 1-67-78/5/Cnn/Knakoy//Kc66/3/Skp35/4/vee "s" و شیراز یا بیش از 4 تن در هكتار به عنوان برترین ژنوتیپ ها در شرایط مورد مطالعه تعیین و جهت بررسی های تكمیلی گزینش شدند.
كلید واژه: گندم، عملكرد دانه، صفات زراعی، شوری، رگرسیون مرحله ای

توضیحات بیشتر