فایل ورد اثر اپيستازي براي عملكرد و برخي صفات مورفولوژيك در ذرت با استفاده از تلاقي هاي آزمون سه جانبه

لینک دانلود

 فایل ورد اثر اپيستازي براي عملكرد و برخي صفات مورفولوژيك در ذرت با استفاده از تلاقي هاي آزمون سه جانبه دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر اپيستازي براي عملكرد و برخي صفات مورفولوژيك در ذرت با استفاده از تلاقي هاي آزمون سه جانبه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر اپيستازي براي عملكرد و برخي صفات مورفولوژيك در ذرت با استفاده از تلاقي هاي آزمون سه جانبه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر اپيستازي براي عملكرد و برخي صفات مورفولوژيك در ذرت با استفاده از تلاقي هاي آزمون سه جانبه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :14

انتخاب روش اصلاحی موثر، نیازمند اطلاع دقیق و گسترده از نحوه کنترل ژنتیکی صفات می باشد. به منظور برآورد اثر اپیســـتازی در کــنترل ژنتیکی عملکرد، اجزای عملكرد دانه و برخی صفات مورفولوژیك ذرت، تركیبـــات B73×MO17 و B73×K74/1 با استفاده از طرح تلاقی های آزمون سه جانبه در سال 1380 در مزرعه تحقیقاتی موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر كرج مورد مطالعه قرار گرفتند. تجزیه واریانس تلاقی های آزمون L1 (=F2 × P1) ، L2 (=F2 × P2) و L3 (=F2 × F1) در هر دو تركیب نشان داد كه تفاوت معنی داری بین میانگین های تلاقی های آزمون والدینی (L1 و L2 ) برای كلیه صفات مورد بررسی وجود دارد. غیر از تعداد برگ در بوته در هر دو تركیب، وزن چوب بلال در تركیب B73×MO17 و فاصله زمانی از گرده افشانی تا ظهور تارهای ابریشمی در تركیب B73×K74/1 ، میانگین تلاقی با محك B73 برای كلیه صفات مورد مطالعه از تلاقی با محك والدی دیگر (MO17 در B73×MO17 و K74/1 در B73×K74/1) بزرگ تر بود. بنابراین انتظار می رود كه در تركیب های مذكور اینبردلاین B73 نقش مهمی در اثر اپیستازی داشته باشد. آزمون F نشان داد كه اپیستازی كل برای كلیه صفات مورد مطالعه در هر دو آزمایش معنی دار بود. همچنین تفكیك اثر اپیستازیِ كل به اجزای قابل تثبیت ( افزایشی× افزایشی) و غیرقابل تثبیت (افزایشی×غالبیت و غالبیت×غالبیت) نشان داد كه اپیستازی افزایشی×افزایشی برای تعداد روز تا ظهور تارهای ابریشمی در هر دو تلاقی و فاصله زمانی از گرده افشانی تا ظهور تارهای ابریشمی و ارتفاع بوته در تلاقی B73×MO17 معنی دار (05/0>P) است، در حالی كه برای بقیه صفات معنی دار نبود. همچنین مشخص شد كه آثار اپیستازی افزایشی×غالبیت و غالبیت×غالبیت برای همه صفات مورد مطالعه در هر دو تلاقی معنی دار است.
كلید واژه: ذرت، تلاقی آزمون، تلاقی آزمون سه جانبه، اپیستازی، عملكرد، صفات مورفولوژیك

توضیحات بیشتر