فایل ورد مقايسه سلامت رواني و مشكلات جنسي زنان بارور و نابارور

لینک دانلود

 فایل ورد مقايسه سلامت رواني و مشكلات جنسي زنان بارور و نابارور دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد مقايسه سلامت رواني و مشكلات جنسي زنان بارور و نابارور  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد مقايسه سلامت رواني و مشكلات جنسي زنان بارور و نابارور،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد مقايسه سلامت رواني و مشكلات جنسي زنان بارور و نابارور :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :10

مقدمه: این پژوهش با هدف فایل ورد مقايسه سلامت رواني و مشكلات جنسي زنان بارور و نابارور انجام شده است.مواد و روش‌كار: آزمودنی ها 45 زن نابارور و 45 زن بارور مراجعه ‌كننده به كلینیك های ناباروری و زنان و زایمان بیمارستان امام خمینی تهران بودند كه با تكمیل پرسش‌نامه وضعیت جنسی گلومبوك- راست و مقیاس سلامت روانی در پژوهش شركت كردند. برای تحلیل داده‌ ها، ضریب همبستگی پیرسون، آزمون های آماری t برای گروه های مستقل، تحلیل واریانس و آزمون توكی به‌كار برده شد.یافته ها: نتایج نشان داد كه زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور سلامت روانشناختی كمتر (p<0.001) و درماندگی روانشناختی بیشتری (p<0.001) دارند. هم چنین زنان نابارور در مقایسه با زنان بارور از مشكلات جنسی بیشتری رنج می برند. این بررسی هم‌ چنین بین متغیرهای مدت ناباروری و مشكلات جنسی زنان نابارور همبستگی مثبت نشان داد و بین میانگین نمره های سه گروه زنان نابارور (یعنی زنانی كه خود علت ناباروری بودند، زنانی كه شوهرانشان علت ناباروری بودند و زنانی كه علت نابارویشان ناشناخته بود) در مورد متغیرهای سلامت روانشناختی، درماندگی روانشناختی و مشكلات جنسی تفاوت معنی ‌دار دیده نشد.نتیجه ‌گیری: شاخص های مربوط به سلامت روانی و مشكلات جنسی زنان نابارور و زنان بارور متفاوت است.
كلید واژه: ناباروری، سلامت روانی، مشكلات جنسی

توضیحات بیشتر