فایل ورد علايم روان ‌شناختي در بيماران گوارشي سرپايي

لینک دانلود

 فایل ورد علايم روان ‌شناختي در بيماران گوارشي سرپايي دارای 5 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد علايم روان ‌شناختي در بيماران گوارشي سرپايي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد علايم روان ‌شناختي در بيماران گوارشي سرپايي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد علايم روان ‌شناختي در بيماران گوارشي سرپايي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :5

مقدمه: این پژوهش با هدف بررسی فراوانی فایل ورد علايم روان ‌شناختي در بيماران گوارشي سرپايي انجام شده است. مواد و روش ‌كار: در این پژوهش 200 بیمار مراجعه ‌كننده به یك درمانگاه خصوصی و درمانگاه گوارش مركز آموزشی- درمانی سینا در شهر تبریز به روش نمونه ‌گیری در دسترس انتخاب و به‌ كمك پرسش ‌نامه SCL-90-R ارزیابی شدند. داده ‌ها به‌كمك آزمون خی ‌دو تحلیل گردیدند. یافته ‌ها: 51.5% از افراد مورد بررسی علایم روان‌ شناختی نشان دادند كه فراوانی افسردگی و جسمانی‌ سازی بیشتر بود. فراوانی علایم در زنان چهار برابر مردان بود. زنان و افراد غیرشاغل در اغلب مقیاس‌ های آزمون نمراتی بالاتر از مردان داشتند كه تفاوت در مقیاس ‌های جسمانی ‌سازی و اضطراب معنی ‌دار بود (p<0.05). رابطه معنی ‌داری بین وجود علایم روان ‌شناختی و نوع معینی از بیماری گوارشی به ‌دست نیامد.نتیجه ‌گیری: فایل ورد علايم روان ‌شناختي در بيماران گوارشي سرپايي به ‌ویژه در زنان شایع است.
كلید واژه: علایم روان ‌شناختی، بیماری گوارشی، افسردگی، جسمانی‌ سازی

توضیحات بیشتر