فایل ورد اثر عوامل زراعي بر عملكرد، اجزا عملكرد و درصد روغن دو ژنوتيپ بهاره كلزا در منطقه گنبد

لینک دانلود

 فایل ورد اثر عوامل زراعي بر عملكرد، اجزا عملكرد و درصد روغن دو ژنوتيپ بهاره كلزا در منطقه گنبد دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر عوامل زراعي بر عملكرد، اجزا عملكرد و درصد روغن دو ژنوتيپ بهاره كلزا در منطقه گنبد  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر عوامل زراعي بر عملكرد، اجزا عملكرد و درصد روغن دو ژنوتيپ بهاره كلزا در منطقه گنبد،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر عوامل زراعي بر عملكرد، اجزا عملكرد و درصد روغن دو ژنوتيپ بهاره كلزا در منطقه گنبد :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی اثر عوامل زراعی بر عملكرد دانه و روغن، اجزای عملكرد و درصد روغن دو ژنوتیپ بهاره كلزا، آزمایشی به صورت فاكتوریل اسپلیت پلات در قالب بلوك های كامل تصادفی، در چهار تكرار و به مدت دو سال زراعی در ایستگاه تحقیقات كشاورزی گنبد اجرا شد. دو ژنوتیپ آپشن500 (Option 500) و توده بذری S-3 و سه میزان بذر 4، 6 و 8 كیلوگرم در هكتار به صورت فاكتوریل در كرت های اصلی و سه فاصله ردیف 12، 24 و 36 سانتی متر در كرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج تجزیه مركب داده های دو ساله آزمایش نشان داد كه بیشتر بودن طول دوره رویش اگر چه سبب افزایش وزن هزار دانه گیاه در سال اول نسبت به سال دوم آزمایش گردید، ولی به دلیل ارتفاع بوته بیشتر، خوابیدگی بیشتر بوته ها و كاهش تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در غلاف، عملكرد دانه و روغن در سال اول به طور معنی داری كمتر از سال دوم آزمایش بود. تعداد دانه در غلاف و وزن هزار دانه ژنوتیپ S-3 به طور معنی داری بیشتر از رقم آپشن500 بود. افزایش میزان بذر اگر چه باعث افزایش تعداد بوته در مترمربع گردید، ولی به دلیل افزایش خوابیدگی بوته ها و كاهش تعداد غلاف در بوته تاثیر معنی داری در عملكرد دانه نداشت. در سال اول آزمایش، توزیع بهتر بوته ها در فواصل ردیف كمتر سبب گردید تا به دلیل وجود شرایط مساعد جهت خوابیدگی بوته ها، عملكرد دانه با افزایش فاصله ردیف به طور معنی داری كاهش یابد. در نهایت ژنوتیپ آپشن 500 با میزان بذر 4 كیلوگرم در هكتار و فاصله ردیف 12 سانتی متر با 3856 و 1791 كیلوگرم در هكتار به ترتیب بیشترین عملكرد دانه و روغن را داشت.
كلید واژه: كلزا، ژنوتیپ، فاصله ردیف، میزان بذر، عملكرد دانه

توضیحات بیشتر