فایل ورد واكنش ژنوتيپ هاي زودرس ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي بلال

لینک دانلود

 فایل ورد واكنش ژنوتيپ هاي زودرس ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي بلال دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واكنش ژنوتيپ هاي زودرس ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي بلال  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واكنش ژنوتيپ هاي زودرس ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي بلال،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واكنش ژنوتيپ هاي زودرس ذرت نسبت به بيماري پوسيدگي فوزاريومي بلال :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :14

به منظور تعیین تنوع بین لاین ها و هیبریدهای زودرس ذرت از نظر واكنش به بیماری پوسیدگی فوزاریومی بلال، آزمایشی در دو سال زراعی 1382 و 1383 با تعداد 20 ژنوتیپ مختلف زودرس ذرت در دو منطقه كرج و قراخیل ساری در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی در دو تكرار اجرا گردید. آلودگی مصنوعی ژنوتیپ ها با استفاده از روش ایجاد زخم در بلال در مرحله گلدهی (10-7 روز بعد از ظهور كاكل ها) در وسط بلال انجام شد. در زمان رسیدن فیزیولوژیك با استفاده از شاخص شدت بیماری (براساس مقیاس 6-1) ارزیابی مواد صورت پذیرفت. نتایج تجزیه واریانس مركب نشان داد كه ژنوتیپ ها از نظر شدت بیماری اختلاف معنی دار آماری داشتند. براساس هیستوگرام فراوانی درصد مقاومت به پوسیدگی فوزاریومی بلال، ژنوتیپ های مقاوم ده درصد فراوانی مقاومت به بیماری را به خود اختصاص دادند. براساس گروه بندی ژنوتیپ ها به بیماری مشخص گردید كه هیبریدهایKSC 500 ، KSC 302 و هیبرید امیدبخش KSC 400 نسبت به بیماری نیمه مقاوم هستند. در ضمن لاین هایKE 76009/1-2-1-2 و KE 77005/1-5-1 به ترتیب مقاوم ترین و حساس ترین لاین ها نسبت به بیماری شناسایی شدند.
كلید واژه: ذرت، ژنوتیپ های زودرس، پوسیدگی فوزاریومی بلال، مقاومت، شدت بیماری

توضیحات بیشتر