فایل ورد اثر تاريخ خزانه گيري و انتقال نشا بر صفات كمي و كيفي ارقام روز بلند پياز (.Allium cepa L)

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تاريخ خزانه گيري و انتقال نشا بر صفات كمي و كيفي ارقام روز بلند پياز (.Allium cepa L) دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تاريخ خزانه گيري و انتقال نشا بر صفات كمي و كيفي ارقام روز بلند پياز (.Allium cepa L)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تاريخ خزانه گيري و انتقال نشا بر صفات كمي و كيفي ارقام روز بلند پياز (.Allium cepa L)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تاريخ خزانه گيري و انتقال نشا بر صفات كمي و كيفي ارقام روز بلند پياز (.Allium cepa L) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :20

با توجه به اهمیت تاریخ كاشت خزانه و زمان انتقال نشا در تولید پیاز، اثر چهار تاریخ كاشت و انتقال نشای مختلف بر دو رقم پیاز روز بلند در سال های 82-1380 در ایستگاه تحقیقات كشاورزی و منابع طبیعی نیشابور بررسی شد. این ارقام با فاصله زمانی ده روز (از تاریخ 25 بهمن) در خزانه كاشته و پس از 60 روز (از 25 فروردین) به زمین اصلی منتقل شدند. طرح آماری این تحقیق بلوك های خرد شده در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با هشت تیمار و چهار تكرار بود. در طول دوره رشد، برداشت و انبارداری محصول صفات طول و عرض پیاز، نسبت طول به عرض، تعداد و ضخامت لایه های خوراكی، ضخامت گردن، چندقلویی و عملكرد اندازه گیری شد. در مجموع نتایج نشان داد رقم از نظر آماری بر ویژگی چندقلویی تاثیرگذار بوده است. تاریخ انتقال نشا نیز تفاوت معنی دار در تعداد لایه های خوراكی، چندقلویی و عملكرد پیاز را موجب گردید به طوری كه تاریخ های اول و چهارم به ترتیب بیشترین و كمترین عملكرد محصول را به خود اختصاص دادند. در نهایت، با توجه به این كه صفات نامطلوب انبارداری (ضخامت گردن و طول پیاز) و عملكرد محصول با اولین تاریخ انتقال نشا رابطه معكوس داشت، تاریخ 4 اردیبهشت ماه به عنوان زمان مناسب برای انتقال نشا در منطقه پیشنهاد می شود.
كلید واژه: پیاز خوراكی، رقم، تاریخ كاشت، خزانه گیری، عملكرد

توضیحات بیشتر