فایل ورد توليد لاين هاي دابلد هاپلوييد گندم با استفاده از روش كشت ساقه هاي بريده شده در تلاقي گندم و ذرت و ارزيابي برخي صفات زراعي

لینک دانلود

 فایل ورد توليد لاين هاي دابلد هاپلوييد گندم با استفاده از روش كشت ساقه هاي بريده شده در تلاقي گندم و ذرت و ارزيابي برخي صفات زراعي دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد توليد لاين هاي دابلد هاپلوييد گندم با استفاده از روش كشت ساقه هاي بريده شده در تلاقي گندم و ذرت و ارزيابي برخي صفات زراعي  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد توليد لاين هاي دابلد هاپلوييد گندم با استفاده از روش كشت ساقه هاي بريده شده در تلاقي گندم و ذرت و ارزيابي برخي صفات زراعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد توليد لاين هاي دابلد هاپلوييد گندم با استفاده از روش كشت ساقه هاي بريده شده در تلاقي گندم و ذرت و ارزيابي برخي صفات زراعي :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :17

در این تحقیق به منظور تولید لاین های دابلد هاپلویید گندم از روش حذف كروموزومی تلاقی گندم و ذرت استفاده شد. مواد گیاهی مورد استفاده شامل بذر هیبریدF1 گندم حاصل از تلاقی های زاگرس × كویر، زاگرس× بك كراس روشن زمستانه و زاگرس × Rsh2*10120 به همراه سه ژنویپ ذرت H1: KSC108 ، H3: KSC 301 و H7: SC 704 بود. دو روش تولید هاپلویید در گندم شامل روش معمول (A) و روش كشت ساقه های بریده شده (B) مورد مقایسه قرار گرفت و صفاتی همچون تعداد بذر تشكیل شده، تعداد جنین های به دست آمده و تعداد گیاهچه هاپلویید تولید شده مورد بررسی قرار گرفت و در مجموع تعداد 75 لاین دابلد هاپلویید تولید گردید. در ارزیابی های مزرعه ای 60 لاین از لاین های دابلد هاپلویید تولید شده، صفاتی همچون تاریخ ظهور سنبله، ارتفاع بوته، تعداد دانه در سنبله و وزن هزاردانه مورد مطالعه قرار گرفتند که تفاوت های قابل ملاحظه ای بین لاین های دابلد هاپلویید از نظر صفات ذكر شده مشاهده شد. در نهایت تعداد 15 لاین جهت انجام ارزیابی های بعدی انتخاب و در آزمایش های منطقه ای سازگاری و پایداری قرار داده شدند.
كلید واژه: گندم ، دابلد هاپلویید، حذف كروموزومی، كشت ساقه های بریده شده

توضیحات بیشتر