فایل ورد اثر تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد باميه Abelmoschus esculentus (L.) Moench، در ايرانشهر

لینک دانلود

 فایل ورد اثر تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد باميه Abelmoschus esculentus (L.) Moench، در ايرانشهر دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد باميه Abelmoschus esculentus (L.) Moench، در ايرانشهر  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد باميه Abelmoschus esculentus (L.) Moench، در ايرانشهر،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر تاريخ كاشت و تراكم بر عملكرد و اجزاي عملكرد باميه Abelmoschus esculentus (L.) Moench، در ايرانشهر :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :14

این آزمایش به منظور تعیین مناسب ترین تاریخ كاشت و دستیابی به تراكم مطلوب بامیه به صورت كرت های خرد شده در قالب طرح پایه بلوك های كامل تصادفی در چهار تكرار در محل ایستگاه تحقیقات كشاورزی ایرانشهر در سال های 82-1380 اجرا شد. فاكتورهای مورد بررسی شامل دو فاكتور تاریخ كاشت در چهار سطح (15 بهمن، 30 بهمن، 15 اسفند و 1 فروردین) و تراكم (فاصله بوته روی ردیف) در سه سطح (30، 50 و70 سانتی متری) بودند كه فاكتور تاریخ كاشت در كرت های اصلی و فاكتور تراكم در كرت های فرعی قرار گرفتند. نتایج آزمایش نشان داد كه بین تیمارهای مختلف از نظرتراكم، تعداد كپسول در بوته، وزن تك كپسول، طول كپسول، ارتفاع بوته و عملكرد میوه اختلاف معنی داری وجود دارد و بیشترین تعداد كپسول، وزن تك كپسول، طول كپسول و ارتفاع بوته مربوط به فاصله بین بوته 30 سانتی متر بود. بیشترین عملكرد میوه نیز با میانگین 6/ 12 تن در هكتار از این تراكم به دست آمد. اثر تاریخ كاشت بر عملكرد میوه معنی دار بود و تاریخ كاشت 15 اسفند با میانگین عملكرد 9/12 تن در هكتار بالاترین عملكرد را داشت. اثر متقابل معنی داری بین تاریخ كاشت و تراكم نیز وجود داشت. تاریخ كاشت 15 اسفند و فاصله بین بوته 30 سانتی متر با میانگین عملكرد 51/17 تن در هكتار بیشترین عملكرد را داشت، بنابراین تاریخ كاشت 15 اسفند و فاصله بین بوته 30 سانتی متر به منظور تولید بامیه در شرایط ایرانشهر توصیه می شود.
كلید واژه: بامیه، تاریخ كاشت، تراكم، عملكرد

توضیحات بیشتر