فایل ورد اثر دما، بستر ازدياد و موقعيت فلس بر باززايي سوخك در سوسن چلچلراغ (.Lilium ledebouri Boiss) با شيوه فلس برداري

لینک دانلود

 فایل ورد اثر دما، بستر ازدياد و موقعيت فلس بر باززايي سوخك در سوسن چلچلراغ (.Lilium ledebouri Boiss) با شيوه فلس برداري دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد اثر دما، بستر ازدياد و موقعيت فلس بر باززايي سوخك در سوسن چلچلراغ (.Lilium ledebouri Boiss) با شيوه فلس برداري  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد اثر دما، بستر ازدياد و موقعيت فلس بر باززايي سوخك در سوسن چلچلراغ (.Lilium ledebouri Boiss) با شيوه فلس برداري،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد اثر دما، بستر ازدياد و موقعيت فلس بر باززايي سوخك در سوسن چلچلراغ (.Lilium ledebouri Boiss) با شيوه فلس برداري :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :20

ایران یكی از مهم ترین مناطق پراكنش سوسن چلچراغ (Lilium ledebouri) در جهان است. در فرآیند شناسایی، ارزیابی و سرانجام تجارتی كردن ذخایر توارثی، پتانسیل ازدیاد یك گیاه جدید یكی از عوامل مهمی است كه باید مورد بررسی قرار گیرد. به منظور بررسی تاثیر موقعیت فلس، دما و بسترهای ازدیاد مختلف بر شاخص های سوخك های باززایی شده از طریق فلس بردای و همچنین اثر سرما در شكستن خواب سوخك ها، آزمایش های جداگانه ای اجرا شد. نتایج نشان داد كه فلس های بیرونی و میانی نسبت به فلس درونی در دمای 20 و 25 درجه سانتی گراد سوخك های بیشتر و با ویژگی های بهتری باززایی می نمایند. باززایی سوخك در دمای 30oC به طور كامل مهار شد. بالاترین تعداد سوخك در فلس میانی و در بستر پوست درخت + ضایعات چای باززایی شد كه با فلس بیرونی و بسترهای پوست درخت + ضایعات چای، پیت + پرلیت و ماسه + پرلیت معنی دار نبود. سوخك های باززایی شده از نوع سوخك های بدون برگ سبز و خواب بودند. سوخك های باززایی شده نیاز به 8-6 هفته سرمای 3-5oC داشتند تا 84-70% سوخك ها، تولید برگ نمایند. در این بررسی مشخص شد كه بین سوخ هایی كه دوره سرما را گذرانده بودند و آن هایی كه دوره سرما را سپری نكرده بودند، از نظر تعداد سوخك های باززایی شده تفاوتی وجود ندارد.
كلید واژه: سوسن، گیاه جدید، فلس برداری، سوخك بدون برگ سبز

توضیحات بیشتر