فایل ورد واكنش لاين هاي پيشرفته جو ديم نسبت به بيماري سفيدك پودري با عامل Blumeria graminis f.sp. hordei Em. Marchal

لینک دانلود

 فایل ورد واكنش لاين هاي پيشرفته جو ديم نسبت به بيماري سفيدك پودري با عامل Blumeria graminis f.sp. hordei Em. Marchal دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واكنش لاين هاي پيشرفته جو ديم نسبت به بيماري سفيدك پودري با عامل Blumeria graminis f.sp. hordei Em. Marchal  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واكنش لاين هاي پيشرفته جو ديم نسبت به بيماري سفيدك پودري با عامل Blumeria graminis f.sp. hordei Em. Marchal،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واكنش لاين هاي پيشرفته جو ديم نسبت به بيماري سفيدك پودري با عامل Blumeria graminis f.sp. hordei Em. Marchal :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :14

به منظور بررسی و تایید مقاومت لاین های پیشرفته جو دیم نسبت به بیماری سفیدك پودری،44 لاین پیشرفته و كاندید برای معرفی در سال های زراعی 1382-1380 در دو منطقه كرج و گرگان برای دو سال در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی با سه تكرار کاشته و در مرحله گیاه کامل بر اساس روش ســاری و پرســكات ارزیابی شدند. در آزمایش گلخانه ای در مرحله گیاهچه ای، ابتدا جدایه های عامل بیماری از مناطق مذكور جمع آوری و به گلخانه منتقل شدند. پس از تكثیر آن ها، لاین های مورد بررسی مایه زنی و بر اساس روش مینتز و دیتز ارزیابی شـدنـد. نتـایـج حاصـل نشــان داد كـه در مرحله گیـاه كامل در گرگان چهار لاین دارای واكنش مقاومت و در كرج شش لاین مصون و چهار لاین مقاوم بودند. حساس ترین لایـن T-2(2R)//Lignee131/Arabi Abiad بود، ولی هیچ یك از لاین ها در دو منطقه مصون نبودند. لاین هایIcb-111028 ،ICB-111838 ، Obruk-86، Wieselburger/Ahor،Alpha//Sul/Nacta/3/80-5001 ICB، ICB1، ICB-100974/Acton، و 4679/105//Yea132TH/3/Tipper به ترتیب در هر دو منطقه دارای واكنش مقاومت بودند. در مرحله گیاهچه ای در گلخانه، نسبت به جدایه های كرج، دو لاین مقاوم و 42 لاین حساس، و نسبت به جدایه های گرگان، 15 لاین مقاوم و 29 لاین حساس ارزیابی شدند. در این مرحله لاین Wieselburger/Ahor نسبت به جدایه های هر دو منطقه مقاوم بود.
كلید واژه: جو، سفیدك پودری، مقاومت

توضیحات بیشتر