فایل ورد عکس العمل شش رقم بهاره و زمستانه كلزا در مرحله گياهچه نسبت به بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه, Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary در گلخانه

لینک دانلود

 فایل ورد عکس العمل شش رقم بهاره و زمستانه كلزا در مرحله گياهچه نسبت به بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه, Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary در گلخانه دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد عکس العمل شش رقم بهاره و زمستانه كلزا در مرحله گياهچه نسبت به بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه, Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary در گلخانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد عکس العمل شش رقم بهاره و زمستانه كلزا در مرحله گياهچه نسبت به بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه, Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary در گلخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد عکس العمل شش رقم بهاره و زمستانه كلزا در مرحله گياهچه نسبت به بيماري پوسيدگي اسکلروتينيايي ساقه, Sclerotinia sclerotiorum (Lib) de Bary در گلخانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :17

در این بررسی عکس العمل چهار رقم کلزای تیپ بهاره به نام های ساری گل،RGS003 ، Quantum و Hayola و دو رقم تیپ زمستانه به نام های Okapi و طلایه در برابر سه جدایه S. sclerotiorum به نام های SS1Go (جدا شده از رقم RGS003، ایستگاه عراقی محله گرگان)، SS2Sari (جدا شده از رقم Hayola، ایستگاه قراخیل مازندران) و SS3Cal (جدا شده از رقم Hayola،کلاله استان گلستان) در سال زراعی 1384 با استفاده از روش مایه زنی دمبرگ با قرص های میسلیومی جدایه های فوق در شرایط گلخانه در دو گروه آزمایشی (با ایجاد زخم و بدون ایجاد زخم) مورد ارزیابی قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوک های کامل تصادفی با 18 تیمار و سه تکرار انجام شد. هر آزمایش سه مرتبه به فاصله یک ماه از یکدیگر تكرار گردید. برای هر یك از حالات ایجاد زخم و بدون زخم ارقام، جدایه ها و عوامل یك آزمایش فاكتوریل در نظر گرفته شدند و به طور جداگانه (تیمار با زخم و بدون زخم) مورد تجزیه آماری قرار گرفتند. نتایج نشان داد كه ارقام از نظر مقاومت به بیمارگر و همین طور جدایه ها از نظر قدرت بیماریزایی اختلاف معنی داری در سطح 1% دارند. اثر متقابل بین ژنوتیپ و جدایه نیز معنی دار بود. از بین جدایه ها، جدایه SS1Go از نظر قدرت بیماریزایی و از بین ارقام دو رقم زمستانه Okapi و طلایه از نظر تحمل به بیماری با داشتن اختلاف معنی دار در سطح 1% در گروه جداگانه قرار گرفتند. ایجاد زخم در موقع مایه زنی در توسعه لکه های بیماری موثرتر بود و عکس العمل ارقام به عامل بیماری از یك روند مشابهی تبعیت می کرد.
كلید واژه: كلزا، بیماری پوسیدگی اسكلروتینیایی، عکس العمل ارقام

توضیحات بیشتر