فایل ورد بررسي ارقام مختلف بادنجان از نظر آلودگي به كنه تارتن دو لکه اي (Tetranychus urticae complex) در منطقه ورامين

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي ارقام مختلف بادنجان از نظر آلودگي به كنه تارتن دو لکه اي (Tetranychus urticae complex) در منطقه ورامين دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي ارقام مختلف بادنجان از نظر آلودگي به كنه تارتن دو لکه اي (Tetranychus urticae complex) در منطقه ورامين  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي ارقام مختلف بادنجان از نظر آلودگي به كنه تارتن دو لکه اي (Tetranychus urticae complex) در منطقه ورامين،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي ارقام مختلف بادنجان از نظر آلودگي به كنه تارتن دو لکه اي (Tetranychus urticae complex) در منطقه ورامين :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :17

كنه های تارتن دو لكه ای (Tetranychus urticae complex) از مهم ترین آفات بادنجان هستند. در این بررسی جمعیت تخم و مراحل فعال این كنه در شرایط آلودگی طبیعی و مصنوعی در برگ های بالایی و پایینی و میزان خسارت آن بر روی نه رقم بادنجان برای دو سال (1379 و 1380) در منطقه ورامین مورد مطالعه قرار گرفت. آزمایش به صورت طرح بلوك های کامل تصادفی با سه تكرار و هر تكرار شامل چهار ردیف بود و در هر ردیف ده بوته کاشته شد. با انجام نمونه برداری هفتگی از تیرماه الی آبان ماه، جمعیت كنه تارتن روی برگ های بالایی و پایینی گیاهان با استفاده از میكروسكوپ تشریحی شمارش شد. میزان خسارت كنه تارتن روی محصول ژنوتیب های بادنجان، با توزین ده میوه در سه تكرار به فاصله پانزده روز تعیین شد. نتایج محاسبات آماری در سال 1379 نشان داد بیشترین میانگین جمعیت كنه فعال روی برگ های پایینی به تعداد 8/37 و 86/46 كنه و روی برگ های بالایی به تعداد 19/27 و 08/38 كنه به ترتیب در آلودگی طبیعی و مصنوعی، روی رقم برازجان وجود داشت. از نظر آماری، جمعیت تخم و مراحل فعال كنه در سال 1380 فقط روی برگ پایینی در آلودگی مصنوعی در سطح 5 درصد معنی دار بود. بیشترین میانگین تخم و كنه فعال برای رقم امامی 905 و به تعداد 47/63 تخم و 94/170 كنه ثبت شد. در میان ژنوتیپ های بادنجان بیشترین و كمترین میزان خسارت كنه تارتن برای ارقام امامی 905 و قلمی ورامین به مقدار 42/69 و 86/12 درصد محاسبه شد كه به عنوان حساس ترین و متحمل ترین ژنوتیب های بادنجان معرفی شدند.
كلید واژه: بادنجان، ارقام، کنه تارتن دولکه ای، آلودگی، خسارت

توضیحات بیشتر