فایل ورد واكنش تعدادي از ژنوتيپ هاي نخود نسبت به عامل بيماري پوسيدگي سياه ريشه در استان فارس

لینک دانلود

 فایل ورد واكنش تعدادي از ژنوتيپ هاي نخود نسبت به عامل بيماري پوسيدگي سياه ريشه در استان فارس دارای 14 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واكنش تعدادي از ژنوتيپ هاي نخود نسبت به عامل بيماري پوسيدگي سياه ريشه در استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واكنش تعدادي از ژنوتيپ هاي نخود نسبت به عامل بيماري پوسيدگي سياه ريشه در استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واكنش تعدادي از ژنوتيپ هاي نخود نسبت به عامل بيماري پوسيدگي سياه ريشه در استان فارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :14

در استان فارس بیماری پوسیدگی سیاه ریشه نخود از اهمیت ویژه ای برخوردار است. با توجه به خاكزاد بودن عامل بیماری استفاده از ارقام متحمل و یا مقاوم مناسب ترین روش مبارزه است. طی سه سال بررسی (1377 تا 1380)، واكنش 126 ژنوتیپ نخود موجود در بانك ژن و نمونه های جمع آوری شده از استان نسبت به قارچ Fusarium solani عامل بیماری در گلخانه و مزرعه مورد بررسی قرار گرفت.در آزمایش های گلخانه ای ژنوتیپ ها به همراه چهار رقم حساس به نام های پارس،هنر، هاشم و نمونه ای از سپیدان، درون گلدان هایی كه خاك آن قبلا به طور مصنوعی آلوده شده بود کاشته شدند. برای هر ژنوتیپ چهار گلدان در نظر گرفته شد. در این آزمایش كلیه ژنوتیپ ها حساس تشخیص داده شدند. به منظور بررسی امکان وجود تحمل بین ژنوتیپ ها در شرایط مزرعه (Field tolerance)، قطعه زمین هایی با آلودگی یكنواخت در دو منطقه فسا و زرقان انتخاب و هر ژنوتیپ در دو خط دو متری به فاصله60 سانتی متر از یكدیگر کاشته شدند. بین هر چهار تا نه ژنوتیپ یكی از ارقام حساس کاشته شد. از ژنوتیپ های كشت شده در فسا ژنوتیپ های شماره 25، 41، 50، 51، 72، 90، 101 و 125 و در منطقه زرقان ژنوتیپ های شماره 9، 10، 13، 14، 25، 50، 51، 62 ، 78 و 79 حالت تحمل از خود نشان دادند. در سال سوم واكنش كلیه ژنوتیپ های متحمل در قالب طرح بلوك های كامل تصادفی، در قطعه زمینی آلوده در منطقه زرقان مورد بررسی مجدد قرار گرفت. در این بررسی نیز كلیه ژنوتیپ ها حساس تشخیص داده شدند. این بررسی نشان داد كه 126 ژنوتیپ موجود در بانك ژن و نمونه های جمع آوری شده از استان فارس حساس به قارچ F. solani عامل پوسیدگی سیاه ریشه نخود هستند.
كلید واژه: نخود، بیماری پوسید گی سیاه ریشه نخود، واکنش ژنوتیپ ها

توضیحات بیشتر