فایل ورد تاثير نوسان هاي دماي آب درياي خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحي شمالي و جنوب غربي ايران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير نوسان هاي دماي آب درياي خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحي شمالي و جنوب غربي ايران دارای 20 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير نوسان هاي دماي آب درياي خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحي شمالي و جنوب غربي ايران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير نوسان هاي دماي آب درياي خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحي شمالي و جنوب غربي ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير نوسان هاي دماي آب درياي خزر بر بارش فصول زمستان و بهار نواحي شمالي و جنوب غربي ايران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :20

در این پژوهش میزان دمای سطح آب دریای خزر (SST) بر بارش فصلی نواحی شمالی و جنوب غربی ایران مورد ارزیابی قرار گرفت. دوره های گرم، سرد و پایه (شرایط معمولی دمای سطح آب دریا) تعریف و میانه بارش در هر دوره (به ترتیب Rb, Rc, Rw) محاسبه و از مقادیر نسبت های Rc/Rw, Rc/Rb, Rw/Rb به منظور ارزیابی میزان تاثیر این شرایط بر بارش استفاده شد. روشن گردید كه سردی بیش از معمول سطح دریای خزر در زمستان منجر به افزایش بارش زمستانه در ناحیه غربی و مركزی این دریا، مناطق مركزی و جنوبی استان فارس و تمام ایستگاه های استان خوزستان می شود.نتایج نشان داد، وقوع شرایط گرم در دمای دریای خزر عموما موجب 20 درصد كاهش در بارش فصل زمستان در سواحل دریای خزر و نواحی شمالی استان های فارس و خوزستان شده است. در فاز گرم SST زمستانه، تمام ایستگاه های مورد بررسی در نواحی ساحلی دریای خزر با افزایش بارش بهاره همراه می باشند. بیشترین تاثیر در بندر انزلی و آستارا دیده شد، به نحوی كه وقوع فاز گرم دمای دریا موجب 80% افزایش در بارش این دو دستگاه و در مقابل وقوع شرایط سرد SST زمستانه منجر به كاهش بارش بهاره در ناحیه غربی دریای خزر شده است. هم چنین مبانی فیزیك مربوط به تاثیر دمای سطح آب دریای خزر بر بارش نواحی جنوب ایران تشریح گردید. نتایج نشان داد كه نوسان های دمای سطح آب دریای خزر بیانگر پایداری زمانی و مكانی سامانه پرفشار سیبری بوده و بنابراین می تواند در پیش گویی وضعیت بارش ایران مورد استفاده قرار گیرد.
كلید واژه: ایران، بارش، دریای خزر، SST، خشك سالی، ترسالی، پیش بینی

توضیحات بیشتر