فایل ورد ارزيابي چند عصاره گير به منظور تعيين پتاسيم قابل استفاده سير در برخي از خاك هاي همدان

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي چند عصاره گير به منظور تعيين پتاسيم قابل استفاده سير در برخي از خاك هاي همدان دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي چند عصاره گير به منظور تعيين پتاسيم قابل استفاده سير در برخي از خاك هاي همدان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي چند عصاره گير به منظور تعيين پتاسيم قابل استفاده سير در برخي از خاك هاي همدان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي چند عصاره گير به منظور تعيين پتاسيم قابل استفاده سير در برخي از خاك هاي همدان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :16

استان همدان از عمده ترین مناطق تولید سیر (Allium sativum) در ایران است، ولی با این وجود بررسی های اندكی در مورد وضعیت پتاسیم در مزارع سیر صورت گرفته است و تا كنون عصاره گیر مناسبی برای استخراج پتاسیم قابل استفاده سیر، معرفی نگردیده است. این پژوهش با هدف تعیین عصاره گیر یا عصاره گیرهای مناسب برای تعیین پتاسیم قابل استفاده خاك و سطح بحرانی پتاسیم در 10 نمونه از خاك های استان همدان انجام شد. این آزمایش در قالب طرح كاملا تصادفی و به صورت فاكتوریل با دو سطح صفر و 200 میلی گرم پتاسیم در كیلوگرم خارك در سه تكرار و عصاره گیری پتاسیم قابل استفاده به وسیله 14 عصاره گیر انجام شد.نتایج این پژوهش نشان داد كه كاربرد كود پتاسیم باعث افزایش عملكرد، غلظت و جذب پتاسیم به وسیله سیر شد. براساس مقدار پتاسیم استخراج شده عصاره گیرها در چهار گروه قرار گرفتند به نحوی كه هم بستگی عصاره گیرها در هر گروه بسیار بالا بود. بررسی روابط هم بستگی نشان داد كه عصاره گیرهای استات آمونیوم، دی تی پی ای و اسید نیتریك مولار جوشان نمی توانند به عنوان عصاره گیر پتاسیم قابل استفاده، استفاده شوند. به دلیل هم بستگی بالا بین سایر عصاره گیرها با شاخص های عملكرد نسبی و پاسخ گیاه بقیه عصاره گیرها پتاسیم می توان به عنوان عصاره گیری مناسب دانست. سطح بحرانی پتاسیم به روش نمونه برداری كیت- نلسون تعیین شد. سطح بحرانی پتاسیم برای 90 درصد عملكرد نسبی با روش مهلیخ 1، كلرید استرانسیم 0.002 مولار، كلرید كلسیم 0.01 مولار، كلرید باریم 0.1 مولار، كلرید استرانسیم + اسید سیتریك، استات سدیم، اسید كلریدریك 0.1 مولار، اسید كلریدریك 0.05 مولار، اسید سولفوریك 0.025 مولار و آب مقطر به ترتیب 131، 50، 46، 186، 163، 203، 41، 202، 50 و 31 میلی گرم در كیلوگرم بود.
كلید واژه: كود پتاسیم، سیر، پتاسیم قابل استفاده، عصاره گیر

توضیحات بیشتر