فایل ورد ويبروآرتروگرافي، روشي نوين در تشخيص استئوآرتريت زانو

لینک دانلود

 فایل ورد ويبروآرتروگرافي، روشي نوين در تشخيص استئوآرتريت زانو دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ويبروآرتروگرافي، روشي نوين در تشخيص استئوآرتريت زانو  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ويبروآرتروگرافي، روشي نوين در تشخيص استئوآرتريت زانو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ويبروآرتروگرافي، روشي نوين در تشخيص استئوآرتريت زانو :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله دانشگاه علوم پزشکي رفسنجان

تعداد صفحات :10

زمینه و هدف: استفاده از صداهای مفصلی برای تشخیص و پیش بینی ضایعات مفصلی، به دلیل ارزان تر و نیز غیرتهاجمی بودن آن مورد توجه فراوان قرار گرفته است. در این روش صداهای مفصلی توسط گیرنده های حساس ثبت و بررسی می شوند كه به آن ویبروآرتروگرافی گفته می شود. هدف از انجام این تحقیق، توانایی استفاده از این روش در تشخیص استئوآرتریت زانو می باشد. مواد و روش ها: در این مطالعه كه از نوع ارزیابی آزمون تشخیصی می باشد، 44 زانو از 22 نفر دارای زانوهای سالم و دچار استئوآرتریت مورد مطالعه قرار گرفت. بیماران بر روی یك صندلی پایه بلند نشسته و پاها آویزان گردید. سپس یك شتاب سنج مینیاتوری به ترتیب در محل های مدیال زانو، لاترال زانو و روی كشكك قرار داده شد. نمونه ها عمل خم و صاف شدن زانو را انجام داده و سیگنال های ویبروآرتروگرافی آنان ثبت گردید. سپس، در هر فرد میانگین مجذور كای این سیگنال ها محاسبه و در دو گروه با یكدیگر مقایسه گردید. یافته ها: یافته های این تحقیق نشان داد كه زانوهای سالم دارای صداهای فیزیولوژیك بیشتر و همگن تر و در عوض زانوهای دچار استئوآرتریت دارای صداهای فیزیولوژیك كمتر همراه با امواج نوك تیز بیشتری بودند. در مجموع، میانگین مجذور كای سیگنال های ویبروآرتروگرافی در زانوهای دچار استئوآرتریت با زانوهای سالم تفاوتی نداشت ولی بین زانوهای چپ و راست افراد دچار استئوآرتریت، این یافته تفاوت مشهودی را نشان داد. بدین صورت كه در زانوهای چپ افراد دچار استئوآرتریت میانگین مجذور كای سیگنال ها بین سطوح مدیال و لاترال با نقاط معادلش در افراد سالم تفاوت نداشت، ولی در محل روی كشكك این تفاوت معنی دار بود (0.03=p). نتیجه گیری: این مطالعه نشان داد كه اولا از روش غیر تهاجمی ویبروآرتروگرافی می توان در تشخیص زانوهای دچار تغییرات دژنراتیو زانو استفاده نمود. ثانیا، تنها در استئوآرتریت زانوی چپ می توان با گذاردن شتاب سنج بر روی كشكك، بروز استئوآرتریت زانو را تشخیص داد.
كلید واژه: استئوآرتریت زانو، ویبروآرتروگرافی، غیر تهاجمی

توضیحات بیشتر