فایل ورد تغييرات جمعيت اسپورهاي قارچي ميكوريز وزيكولار- آربوسكولار در خاك جنگل هاي طبيعي پسته در استان خراسان

لینک دانلود

 فایل ورد تغييرات جمعيت اسپورهاي قارچي ميكوريز وزيكولار- آربوسكولار در خاك جنگل هاي طبيعي پسته در استان خراسان دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تغييرات جمعيت اسپورهاي قارچي ميكوريز وزيكولار- آربوسكولار در خاك جنگل هاي طبيعي پسته در استان خراسان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تغييرات جمعيت اسپورهاي قارچي ميكوريز وزيكولار- آربوسكولار در خاك جنگل هاي طبيعي پسته در استان خراسان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تغييرات جمعيت اسپورهاي قارچي ميكوريز وزيكولار- آربوسكولار در خاك جنگل هاي طبيعي پسته در استان خراسان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

به منظور بررسی تغییرات جمعیت، تعیین درصد كلونیزاسیون ریشه و شناسایی نوع هم زیستی میكوریزی همراه ریشه و ریزوسفر درختان پسته جنگلی Pistacia vera، دو ایستگاه در جنگل های طبیعی پسته مناطق كلات (چهچهه) و سرخس (شورلق) انتخاب شد. نمونه برداری از خاك و ریشه درختان مزبور در فواصل زمانی حداكثر هر ماه یك بار در محدوده سایه انداز آنها و از عمق 30 سانتی متری به عمل آمد. برای استخراج و جداسازی اسپورها از روش غربال تر استفاده شد. پس از رنگ آمیزی ریشه ها، میزان كلونیزاسیون ریشه ها و جمعیت اسپور این قارچ ها اندازه گیری شد. در همین ارتباط میزان تاثیر برخی خصوصیات خاك شامل pH، میزان رطوبت، ماده آلی و مقدار فسفر قابل جذب خاك نیز بر جمعیت اسپور مورد بررسی قرار گرفت.نتایج به دست آمده نشان داد كه نوع هم زیستی میكوریزی درختان پسته از نوع میكوریز وزیكولار- آربوسكولار(Vesicular Arbuscular Mycorrhiza) می باشد. متوسط میزان كلونیزاسیون ریشه ها در ایستگاه كلات 13% و در ایستگاه شورلق 11% و متوسط تعداد اسپور در منطقه كلات 12 و در منطقه سرخس 10 عدد در هرگرم خاك خشك بود. محاسبه هم بستگی بین تغییرات جمعیت اسپور با میزان رطوبت، ماده آلی، فسفر قابل جذب، pH خاك و میزان كلونیزاسیون ریشه نشان داد كه جمعیت اسپور با میزان كلونیزاسیون ریشه هم بستگی مثبت و با میزان رطوبت خاك، ماده آلی، فسفر قابل جذب و pH خاك هم بستگی منفی دارند.
كلید واژه: میكوریز وزیكولار- آربوسكولار، پسته، كلونیزاسیون ریشه، جمعیت اسپور، فسفر قابل جذب

توضیحات بیشتر