فایل ورد واكنش نهال دو رقم پسته نسبت به مقدار و نوع شوري خاك در شرايط گلخانه

لینک دانلود

 فایل ورد واكنش نهال دو رقم پسته نسبت به مقدار و نوع شوري خاك در شرايط گلخانه دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واكنش نهال دو رقم پسته نسبت به مقدار و نوع شوري خاك در شرايط گلخانه  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واكنش نهال دو رقم پسته نسبت به مقدار و نوع شوري خاك در شرايط گلخانه،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واكنش نهال دو رقم پسته نسبت به مقدار و نوع شوري خاك در شرايط گلخانه :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

اثر كل شوری خاك بر رشد گیاهان ناشی از دو عامل فشار اسمزی محلول خاك و نوع یون تشكیل دهنده نمك است. این پژوهش به منظور كسب اطلاعات در مورد واكنش پسته (Pistacia vera L.) به شوری و تركیب یونی نمك انجام گردید. بر این پایه، تلفیقی از نمك های كلرور و سولفات سدیم به نسبت های مختلف، در دو رقم پسته فندقی و بادامی به كار رفت. عملكرد گیاهان (وزن خشك برگ و ساقه تولید شده در هر گلدان) از طریق آنالیز واریانس تجزیه و تحلیل و معنی دار بودن و اثر عوامل مختلف با آزمون F و دانكن بررسی شد.تفاوت بین عملكردهای ساقه و برگ ارقام پسته فندقی و بادامی از نظر آماری در سطح یك درصد معنی دار بود، و رقم فندقی مقدار ساقه و برگ و در نتیجه عملكرد كل كمتری تولید كرد. افزایش سطح شوری موجب كاهش رشد گیاه پسته گردید، و میزان عملكرد در نتیجه ازدیاد شوری خاك سیرنزولی طی نمود. هنگامی كه عملكرد برگ و ساقه به طور جداگانه اندازه گیری شود، نشان می دهد كه برگ دارای حساسیت بیشتری نسبت به شوری می باشد. ازدیاد نسبت سولفات در سطوح مختلف شوری باعث تخفیف اثر زیان بارشوری گردید، به طوری كه با شوری صد درصد سولفات سدیم، عملكرد ماده خشك ساقه بیش از 1.5 برابر و عملكرد ماده خشك برگ بیش از 1.7 درصد برابر هنگامی شد كه شوری به كار رفته صد درصد از كلرید سدیم تشكیل شده بود. دراین مورد نیز برگ حساس تر از ساقه بوده، و به كاهش درصد كلرید در نمك مصرفی پاسخ مثبت بیشتری داده است.
كلید واژه: مقدار شوری، نوع شوری، حساسیت ارقام پسته به شوری

توضیحات بیشتر