فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي دي استات سديم در نان

لینک دانلود

 فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي دي استات سديم در نان دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي دي استات سديم در نان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي دي استات سديم در نان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد بررسي اثر ضد قارچي دي استات سديم در نان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :10

اثر ضد قارچی در استات سدیم در جلوگیری از رشد برخی از كپك های عامل فساد نان، ابتدا در محیط كشت، و سپس در نان مسطح بررسی شد. در یك آزمایش مقدماتی اثر غلظت های مختلف دی استات سدیم در سطح صفر، 1000، 2000، 3000، 4000 و 5000 قسمت در میلیون، در جلوگیری از رشد كپك های Aspergillus niger ، Aspergillus sp. ، Rhizopus sp. و Penicillium sp. در محیط كشت مطالعه گردید. معلوم شد هر چه غلظت دی استات سدیم افزایش یابد رشد كپك ها كندتر می شود، به طوری كه در غلظت 5000 قسمت در میلیون، پس از گذشت پنج روز رشد كپك ها بسیار محدود می گردد. با توجه به نتایج حاصل از این بخش، اثر ضد کپکی غلظت های مختلف دی استات سدیم در نان مسطح نیز مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بخش از پژوهش Aspergillus sp. به عنوان كپك شاخص انتخاب شد. نتایج نشان داد كه چنانچه میزان 3000 قسمت در میلیون دی استات سدیم به نان افزوده شود، نه تنها رشد كپك را به تاخیر می اندازد، از بیات شدن نان نیز تا حد زیادی می كاهد. این غلظت دی استات سدیم هیچ گونه اثر منفی بربافت نان نداشت، و زمان ماندگاری نان را به چهارروز رساند. غلظت های بیشتر، رشد كپك را كندتر می كند اما بر بافت و طعم نان ناثیر منفی دارد. لذا غلظت 3000 قسمت در میلیون دی استات سدیم برای افزایش زمان ماندگاری نان مسطح پیشنهاد می گردد.
كلید واژه: كیفیت نان، ماندگاری نان، دی استات سدیم، نگهدارنده های نان، كاهش ضایعات نان

توضیحات بیشتر