فایل ورد برآورد مشخصه هاي ژنتيكي چند صفت مهم در كرم ابريشم (Bombyx mori L.)

لینک دانلود

 فایل ورد برآورد مشخصه هاي ژنتيكي چند صفت مهم در كرم ابريشم (Bombyx mori L.) دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد برآورد مشخصه هاي ژنتيكي چند صفت مهم در كرم ابريشم (Bombyx mori L.)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد برآورد مشخصه هاي ژنتيكي چند صفت مهم در كرم ابريشم (Bombyx mori L.)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد برآورد مشخصه هاي ژنتيكي چند صفت مهم در كرم ابريشم (Bombyx mori L.) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :8

این پژوهش به منظور برآورد پارامترهای ژنتیكی چند صفت مهم اقتصادی در كرم ابریشم، در شركت سهامی پرورش كرم ابریشم ایران، شعبه نطنز انجام پذیرفت. در هر نژاد 9 تلاقی براساس آمیزش های جفتی ساده انجام، و پس از پرورش در شرایط استاندارد، صفات مورد نظر در 30 نتاج از هر تلاقی اندازه گیری شد.ضرایب وراثت پذیری با استفاده از داده های مربوط به نتاج تنی برای صفات وزن یك پیله، وزن قشر ابریشمی، وزن شفیره،‌ ودرصد قشر ابریشمی به ترتیب 0.123±0.209، 0.129±0.228، 0.109±0.174 و 0.042±0.044، و در نژاد چینی به ترتیب 0.118±0.196، 0.13±0.234، 0.103±0.159 و صفر برآورد گردید. هم بستگی فنوتیپی و ژنتیكی بین وزن یك پیله و وزن قشر ابریشمی به ترتیب 0.645 و 0.957،‌ بین وزن یك پیله و وزن شفیره به ترتیب 0.962 و 0.982، بین وزن یك پیله و درصد قشر ابریشمی به ترتیب 0.351- و 0.123، بین وزن قشر ابریشمی و وزن شفیره به ترتیب 0.496 و 0.871،‌ بین وزن قشر ابریشمی و درصد قشر ابریشمی، به ترتیب 0.265 و 0.457، و بین شفیره و درصد قشر ابریشمی به ترتیب 0.446- و 0.169 برآورد گردید. وراثت پذیری صفات وزن یك پیله و وزن قشر ابریشمی نشان می دهد كه با گزینش افراد برتر در این صفات احتمالا پیشرفت ژنتیكی مناسبی حاصل خواهد شد. با توجه به ضرایب هم بستگی به دست آمده میان صفات اقتصادی پیله، گزینش بر پایه وزن قشر ابریشمی، به دلیل هم بستگی ژنتیكی مثبت با دو صفت مهم یعنی وزن یك پیله و درصد قشر ابریشمی، نتیجه مطلوب تری خواهد داشت.
كلید واژه: كرم ابریشم، وراثت پذیری، ضریب هم بستگی

توضیحات بیشتر