فایل ورد نيازهاي گرمايي زنبور سياه مغزخوار پسته (Eurytoma plotnikovi Nikolskaya) پس از زمستان گذراني

لینک دانلود

 فایل ورد نيازهاي گرمايي زنبور سياه مغزخوار پسته (Eurytoma plotnikovi Nikolskaya) پس از زمستان گذراني دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نيازهاي گرمايي زنبور سياه مغزخوار پسته (Eurytoma plotnikovi Nikolskaya) پس از زمستان گذراني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نيازهاي گرمايي زنبور سياه مغزخوار پسته (Eurytoma plotnikovi Nikolskaya) پس از زمستان گذراني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نيازهاي گرمايي زنبور سياه مغزخوار پسته (Eurytoma plotnikovi Nikolskaya) پس از زمستان گذراني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : علوم آب و خاك (علوم و فنون كشاورزي و منابع طبيعي)

تعداد صفحات :12

در زمستان سال 1375، میوه های پسته بسیارآلوده، برای انجام آزمایش های تعیین آستانه كمترین دما و دمای یكنواخت، از منطقه برخوار اصفهان جمع آوری گردید. آستانه كمترین دما با استفاده از روش های تعیین درجه رشد و كمترین ضریب تغییرات دمای موثر به دست آمد. هم چنین، دمای یكنواخت لازم برای مراحل مختلف رشد در شرایط آزمایشگاهی برآورد، و در یك آزمایش مقدماتی با دانسته های موجود در شرایط صحرایی مقایسه گردید.نتایج این پژوهش نشان داد كه آستانه كمترین دما برای لارو درون میوه تا تشكیل 50% شفیره، لارو لخت تا تشكیل 50% شفیره، لارو درون میوه تا 50% خروج حشرات كامل و 50% تشكیل شفیره تا 50% خروج حشرات كامل، به روش تعیین درجه رشد، به ترتیب 7.96، 7.78، 9.52 و 11.14، و به روش كمترین ضریب تغییرات دمای موثر به ترتیب 7.92، 7.59، 9.81 و 11.99 درجه سانتی گراد می باشد. دمای یك نواخت لازم برای 50% خروج حشرات كامل از لارو زمستان گذران، تشكیل 50% شفیره از لارو زمستان گذران، 50% خروج حشرات كامل از زمان تشكیل 50% شفیره و 50% خروج حشرات كامل از زمان خروج 5% حشرات كامل، به ترتیب با توجه به آستانه های كمترین دمای 9.5، 8، 11 و 11 درجه سانتی گراد در شرایط آزمایشگاهی، به ترتیب 17.03±783، 1.7±609، 19.05±215.3 و 107 بود. ولی با دمای یك نواخت برآورد شده در شرایط صحرایی، بجز مورد آخر اختلاف زیادی داشت. دلایل این اختلاف در دمای موثر در شرایط صحرایی و آزمایشگاهی، و كاربرد این دانسته ها در پیش آگاهی از چگونگی آفت در متن مقاله مورد بحث قرار گرفته است.
كلید واژه: آستانه كمترین دما، دمای یكنواخت، پیش آگاهی

توضیحات بیشتر