فایل ورد نيازهاي دسته الف موراي در كودكان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه دار

لینک دانلود

 فایل ورد نيازهاي دسته الف موراي در كودكان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه دار دارای 12 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد نيازهاي دسته الف موراي در كودكان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه دار  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد نيازهاي دسته الف موراي در كودكان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه دار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد نيازهاي دسته الف موراي در كودكان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه دار :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :12

هدف: این پژوهش با هدف مقایسه نیازهای دسته الف هنری مورای (نیاز به پیشرفت، اكتساب، پرخاشگری، سازندگی، جبران و تلافی، سلطه گری، ارایه و بیان، شهرت، و فهمیدن) در كودكان 3 تا 10 ساله مادران شاغل و خانه دار انجام شده است.روش: در یك بررسی علی - مقایسه ای و پس رویدادی 50 كودك از هر گروه به روش در دسترس انتخاب شدند. ابزار پژوهش آزمون اندریافت كودكان (CAT) بود كه در شرایط كنترل شده به صورت انفرادی اجرا گردید. داده ها به كمك تحلیل پراكندگی تكرار سنجش و آزمون LSD تحلیل شدند.یافته ها: این بررسی نشان داد كه شدت نیاز به اكتساب (p<0.001) و سازندگی (p<0.001) دركودكان مادران شاغل بیشتر از كودكان مادران خانه دار است. شدت نیاز به شهرت (p<0.001) و فهمیدن (p<0.001) در كودكان مادران خانه دار بیشتر از كودكان مادران شاغل بود و شدت سایر نیازهای دسته الف (پیشرفت، پرخاشگری، جبران و تلافی، سلطه گری، ارایه و بیان) در بین كودكان دو گروه تفاوت نداشت.نتیجه گیری: شدت نیاز به اكتساب و سازندگی در كودكان مادران شاغل و شدت نیاز به شهرت و فهمیدن در كودكان مادران خانه دار بیشتر است.
كلید واژه: نیازهای كودكان، مادران شاغل، مادران خانه دار، آزمون CAT

توضیحات بیشتر