فایل ورد خوش بيني - بدبيني و راهبردهاي كنار آمدن: پيش بيني سازگاري روان شناختي در نوجوانان

لینک دانلود

 فایل ورد خوش بيني - بدبيني و راهبردهاي كنار آمدن: پيش بيني سازگاري روان شناختي در نوجوانان دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد خوش بيني - بدبيني و راهبردهاي كنار آمدن: پيش بيني سازگاري روان شناختي در نوجوانان  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد خوش بيني - بدبيني و راهبردهاي كنار آمدن: پيش بيني سازگاري روان شناختي در نوجوانان،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد خوش بيني - بدبيني و راهبردهاي كنار آمدن: پيش بيني سازگاري روان شناختي در نوجوانان :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :13

هدف: نظر به اهمیت نقش خوش بینی در سازگاری با رویدادهای استرس زای زندگی، پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر خوش بینی بر راهبردهای كنار آمدن و سازگاری روان شناختی در نوجوانان انجام شده است.روش: در یك بررسی همبستگی و علی - مقایسه ای 208 دختر و 147 پسرِ داوطلب کنکور سراسری كه به روش خوشه ای - تصادفی انتخاب شده بودند، به كمك آزمون بازنگری شده جهت گیری زندگی، پرسش نامه روش های كنار آمدن، مقیاس رضایت از زندگی و پرسش نامه سلامت عمومی بررسی شدند.یافته ها: خوش بین ها بیشتر از بدبین ها از راهبردهای كنارآمدن مساله مدار، بهره می گرفتند، هم چنین از سلامت عمومی بهتری برخوردار بودند (p<0.001) و از زندگی رضایت بیشتری داشتند (p<0.001). تحلیل رگرسیون نشان داد که خوش بینی - بدبینی مقدار معنی داری (p<0.05) از واریانس راهبردهای كنار آمدن و سازگاری روان شناختی را تبیین می نماید.نتیجه گیری: این یافته ها نقش خوش بینی را در داشتن سازگاری روان شناختی بهتر تایید می كنند.
كلید واژه: خوش بینی، بدبینی، راهبردهای كنار آمدن، سازگاری روان شناختی، نوجوانان، سلامت عمومی، رضایت از زندگی

توضیحات بیشتر