فایل ورد پايش فاكتورهاي بيماريزايي عامل زنگ قهوه اي گندم (Puccinia triticina Eriksson) در ايران در سال هاي 1383-1381

لینک دانلود

 فایل ورد پايش فاكتورهاي بيماريزايي عامل زنگ قهوه اي گندم (Puccinia triticina Eriksson) در ايران در سال هاي 1383-1381 دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد پايش فاكتورهاي بيماريزايي عامل زنگ قهوه اي گندم (Puccinia triticina Eriksson) در ايران در سال هاي 1383-1381  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد پايش فاكتورهاي بيماريزايي عامل زنگ قهوه اي گندم (Puccinia triticina Eriksson) در ايران در سال هاي 1383-1381،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد پايش فاكتورهاي بيماريزايي عامل زنگ قهوه اي گندم (Puccinia triticina Eriksson) در ايران در سال هاي 1383-1381 :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :16

بیماری زنگ قهوه ای (زنگ برگی) گندم یكی از بیماری های بومی در كشور ایران می باشد كه تقریباً هر ساله در مناطق غرب، شمال و جنوب كشور ظاهر می شود و خسارت هایی را ایجاد می نماید. میزان خسارت در ارقام حساس و در سال های همه گیری بیماری قابل توجه است. جهت تعیین فاكتورهای بیماریزایی عامل زنگ قهوه ای و تغییرات احتمالی آن ها این بررسی در دوازده منطقه كشور شامل اهواز، دزفول، اسدآباد همدان، مریوان، ممسنی، زرقان، ساری، اردبیل، بروجرد، گرگان، گنبد و مغان با كاشت خزانه های تله (Trap nurseries) طی دو سال زراعی 1381و 1382 انجام شد. خزانه های تله شامل 37 لاین تقریباً آیزوژنیك (Near Isogenic Lines) كه عمدتاً با استفاده از رقمThatcher تهیه شده اند و هر لاین دارای ژن مقاومت مشخصی (Lr genes) از زنگ قهوه ای هستند و همچنین رقم حساس بولانی به عنوان شاهد بودند. در فاصله بین ارقام مختلف رقم بولانی به عنوان Spreader بیماری كاشته شد. به منظور تعیین تغییرات احتمالی عامل بیماری در سال های مختلف و مناطق مختلف، خزانه ها در شرایط آلودگی طبیعی كاشته شدند. یادداشت برداری برای درصد آلودگی در مرحله ظهور برگ پرچم و زمانی كه رقم حساس بالاترین میزان آلودگی را از خود نشان داد، بر اساس مقیاس اصلاح شده كوب (The Modified Cobb’s Scale) و برای تیپ آلودگی از روش رولفز و همكاران استفاده شد. بر اساس نتایج حاصل از دو سال یادداشت برداری برای لاین های دارای ژن های Lr1 ، Lr2a ،Lr2b ،Lr2C ،Lr3 ، Lr3ka ، Lr3bg ،Lr10 ، Lr11 ،Lr12 ،Lr13 ،Lr14a ،Lr14b ،Lr15 ،Lr16 ،Lr17، Lr20 ،Lr21 ، Lr22a ،Lr22b ،Lr23 ،Lr24 ،Lr26 ،Lr30 ،Lr32 ،Lr33 و Lrbحداقل در یك یا چند منطقه بیماریزایی وجود داشت. برای لاین های حاوی ژن های Lr9 ، Lr18 ، Lr19 ، Lr25 ،Lr28 ، Lr29 ، Lr34 ، Lr35 ، Lr36 و Lr37 بیماریزایی مشاهده نشد و در تمامی مناطق مورد بررسی واكنش مقاومت نشان دادند.
كلید واژه: گندم، زنگ قهوه ای، فاكتورهای بیماریزایی، مقاومت

توضیحات بیشتر