فایل ورد ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام نيشكر به ساقه‏خوارها (.Sesamia spp) در مرحله پنجه زني

لینک دانلود

 فایل ورد ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام نيشكر به ساقه‏خوارها (.Sesamia spp) در مرحله پنجه زني دارای 16 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام نيشكر به ساقه‏خوارها (.Sesamia spp) در مرحله پنجه زني  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام نيشكر به ساقه‏خوارها (.Sesamia spp) در مرحله پنجه زني،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد ارزيابي مقاومت تعدادي از ارقام نيشكر به ساقه‏خوارها (.Sesamia spp) در مرحله پنجه زني :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :16

ساقه ‏خوارهای نیشكر (Sesamia nonagrioides و S. cretica) در نسل اول، باعث مرگ جوانه مركزی نیشكر می گردند. در این تحقیق مرگ جوانه مركزی ایجاد شده توسط ساقه خوارها در 148 رقم نیشكر مورد مطالعه قرار گرفت. بررسی ها در شرایط آلودگی طبیعی در مزرعه در دو كشت و صنعت امام خمینی (ره) و كارون در خوزستان انجام شد. در هر دو ایستگاه درصد مرگ جوانه مركزی در هر رقم تعیین شد. برای یكسان نمودن نتایج به دست آمده از دو ایستگاه، از شاخصی به نام شاخص مرگ جوانه مركزی استفاده شد. به خاطر این كه یافته ‎های به دست آمده از ارقام دارای توزیع نرمال بودند، ارقام نیشكر با استفاده از روش محاسبه فواصل انحراف معیار از میانگین طبقه بندی شدند، سپس با استفاده از روش تجزیه تشخیصی كانونی سهم متغیرها در این تفكیك و صحت این طبقه بندی تایید گردید. براساس نتایج این بررسی، ارقام با كمتر از 71/4 درصد مرگ جوانه مركزی مقاوم، بین 72/4 تا 11/8 درصد نیمه مقاوم، بین 12/ 8 تا 24/12 درصد نیمه حساس و بیش از 24/12 درصد حساس معرفی شدند. ارقام تجاری CP57-614 و NCO310 در این مرحله به ترتیب در گروه مقاوم و حساس قرار گرفتند. به طور كلی در فرایند این تحقیق، طیف وسیعی از درجات مختلف مقاومت ارقام نیشكر به ساقه‎ خوارها مشاهده شد ) 16 درصد از ارقام مورد مطالعه مقاوم، 36 درصد نیمه مقاوم، 34 درصد نیمه حساس و 14 درصد حساس بود)، بنابراین برای برنامه‏ های بلندمدت اصلاح نیشكر، پتانسیل مناسبی از مقاومت در بین ارقام وجود دارد كه می ‏توان برای رفع مشكل از آن ها استفاده نمود.
كلید واژه: نیشكر، ساقه خوارها، ارقام، مقاومت

توضیحات بیشتر