فایل ورد تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير روش تغيير شيوه زندگي بر كاهش ناسازگاري همسران :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : مجله روانپزشكي و روانشناسي باليني ايران (انديشه و رفتار)

تعداد صفحات :10

مقدمه: پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش مداخله ‌ای تغییر شیوه زندگی بر كاهش ناسازگاری همسران (زن و شوهرها) انجام شده است.مواد و روش ‌كار: در یك بررسی آزمایشی، نخست وضعیت سازگاری زناشویی450 زن و شوهر كه به روش نمونه ‌گیری در دسترس انتخاب شده بودند، به‌كمك پرسش ‌نامه انریچ بررسی شد. سپس 80 زن و شوهر از بین آنهایی كه بیشترین ناسازگاری زناشویی را داشتند انتخاب و به‌ تصادف در دو گروه آزمایشی و گواه جای داده شدند. سپس روش مداخله ‌ای تغییر شیوه ‌زندگی به مدت 15 ساعت طی 10 جلسه 90 دقیقه ‌ای بر روی گروه آزمایشی اجرا و پس از آن دوباره میزان سازگاری زناشویی در هر دو گروه بررسی شد. برخی اطلاعات لازم به ‌كمك پرسش ‌نامه سنجش شیوه زندگی گردآوری گردیدند. داده‌ ها به‌كمك آزمون t تحلیل شدند.یافته ‌ها: یافته‌ ها نشان دادند كه روش مداخله ‌ای تغییر شیوه زندگی موجب كاهش ناسازگاری زناشویی به ‌ترتیب در ابعاد موضوعات شخصی، مدیریت مالی، حل كشمكش و روابط جنسی می‌ شود. میانگین نمرات دو گروه در پس ‌آزمون تفاوت معنی ‌دار نشان دادند (p<0.05).نتیجه‌ گیری: به‌ كارگیری روش مداخله ‌ای شیوه زندگی موجب كاهش برخی ابعاد ناسازگاری در همسران می ‌شود.
كلید واژه: ناسازگاری زناشویی، زوج درمانی، شیوه زندگی

توضیحات بیشتر