فایل ورد تاثير پايه هاي مختلف برميزان رشد رويشي، وزن خشك و تركيبات معدني پيوندك ليمو آب (Citrus aurantifolia Swingle)

لینک دانلود

 فایل ورد تاثير پايه هاي مختلف برميزان رشد رويشي، وزن خشك و تركيبات معدني پيوندك ليمو آب (Citrus aurantifolia Swingle) دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد تاثير پايه هاي مختلف برميزان رشد رويشي، وزن خشك و تركيبات معدني پيوندك ليمو آب (Citrus aurantifolia Swingle)  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد تاثير پايه هاي مختلف برميزان رشد رويشي، وزن خشك و تركيبات معدني پيوندك ليمو آب (Citrus aurantifolia Swingle)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد تاثير پايه هاي مختلف برميزان رشد رويشي، وزن خشك و تركيبات معدني پيوندك ليمو آب (Citrus aurantifolia Swingle) :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :13

در این پژوهش تاثیر ده رقم مركبات شامل لیمو شیرین (Citrus limettioides Tanaka) ، لیمو آب (C. aurantifolia Swingle) ، لیمو لیسبون [C. limon (L) Burm F.] ، پرتقال محلی [C. sinensts (L) Osbeck] ، نارنگی كلمانتین (C. reticulate Blanco) ، گریپ فروت (C. paradisi Macfadyen) ، نارنگی كارا (ساتسوما ´ گینگ)، بكرایی (C. limettioides ´ C. reticulate)، ولكامریانا (C. volkameriana Ten. And Pasq) و نارنج (C. aurantium L.) به عنوان پایه بر رشد رویشی ماده خشك و تركیبات معدنی پیوندك لیمو آب رشد یافته در شرایط خاك آهكی در قالب یك طرح كاملا تصادفی با ده تیمار (پایه) و پنج تكرار در گلخانه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد كه پایه تاثیر زیادی بر میزان رشد رویشی و تركیبات معدنی پیوندك لیمو آب دارد. بسته به نوع پایه، میزان رشد رویشی، ماده خشك و مقدار عناصر معدنی در پیوندك متفاوت بود. بیشترین طول پیوندك روی پایه های لیمو آب لیموهای لیسبون، بكرایی و ولكامریانا و كمترین آن در نارنگی كارا مشاهده شد. تجزیه برگ برای یازده عنصر، تفاوت های معنی داری بین پایه ها نشان داد. بیشترین میزان نیتروژن در شاخساره پیوندك روی پایه بكرایی، فسفر روی ولكامریانا و بكرایی، پتاسیم روی نارنگی كارا، كلسیم روی نارنج، منیزیم روی پرتقال و نارنگی كلمانتین، سدیم، آهن و بر روی گریپ فروت، مس روی ولكامریانا، روی (Zn) روی لیموآب و نارنگی كلمانتین و منگنز روی لیمولیسبون به دست آمد. به طور كلی پیوندك روی پایه ولكامریانا رشد رویشی سریع تر و تركیبات معدنی در حد بالاتری نسبت به سایر پایه ها داشت.
كلید واژه: لیموآب، ارقام مركبات، پایه های مختلف، رشد رویشی، مواد معدنی

توضیحات بیشتر