فایل ورد واكنش تعدادي ارقام تجاري و لاين هاي اميدبخش گندم نسبت به عوامل بيماريزاي مهم قارچي در استان فارس

لینک دانلود

 فایل ورد واكنش تعدادي ارقام تجاري و لاين هاي اميدبخش گندم نسبت به عوامل بيماريزاي مهم قارچي در استان فارس دارای 24 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد فایل ورد واكنش تعدادي ارقام تجاري و لاين هاي اميدبخش گندم نسبت به عوامل بيماريزاي مهم قارچي در استان فارس  کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه  و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي فایل ورد واكنش تعدادي ارقام تجاري و لاين هاي اميدبخش گندم نسبت به عوامل بيماريزاي مهم قارچي در استان فارس،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن فایل ورد واكنش تعدادي ارقام تجاري و لاين هاي اميدبخش گندم نسبت به عوامل بيماريزاي مهم قارچي در استان فارس :
نام کنفرانس، همایش یا نشریه : نهال و بذر

تعداد صفحات :24

طی دو سال زراعی 1382-1380، واكنش 23 رقم تجاری و امیدبخش گندم نسبت به مهم ترین بیماری های قارچی رایج در استان فارس شامل سپتوریای برگی، زنگ زرد، و پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم مورد ارزیابی قرارگرفت. در ارتباط با زنگ زرد، اسپورپاشی با مخلوط یوریدیوسپورهای جمع آوری شده از استان شامل نژاد جدید 166E134A+ باعث شد كه ارقام و لاین ها درجاتی از حساسیت را نشان دهند. لاین هایM-78-1 ، M-78-12 ، M-78-13 ، M-78-14 و M-78-19 و رقم شیراز نیمه مقاوم، لاین هایM-78-5 ،M-78-6 ،M-75-15 ، M-78-17 و ارقام داراب 2 و روشن نیمه حساس و بقیه حساس بودند. در ارزیابی نسبت به بیماری سپتوریای برگی، تنها لاین M-78-6 نیمه حساس تشخیص داده شد. از نقطه نظر واكنش به عوامل پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه گندم تنها لاین M-78-1 حالت تحمل را از خود نشان داد و بقیه ارقام و لاین های حساس بودند. در سال سوم، عملكرد تعدادی از ارقام نیمه مقاوم و نیمه حساس به زنگ زرد و نیمه حساس و حساس به بیماری سپتوریای برگی پس از ایجاد آلودگی، با اجرای طرحی در قالب Split-plot مورد بررسی قرار گرفت. مقایسه میانگین ها نشان داد كه وقوع بیماری باعث شده كه مابین ارقام و لاین های اختلاف معنی داری در سطح 1% به وجود آید. نتایج دلالت بر این امر داشت كه بیماری های برگی باعث كاهش محصول و وزن هزار دانه با هر گونه واكنشی گردیده، اما مقدار آن در ارقام نیمه مقاوم به مراتب كمتر بود. از نظر زنگ زرد سه لاین امیدبخشM-78-1 ،M-78-13 و M-78-6 كمترین میزان كاهش وزن هزار دانه را داشتند. از نظر سپتوریای برگی لاین نیمه حساس M-78-6 كمترین میزان كاهش محصول و وزن هزار دانه را نشان داد. با توجه به هر دو بیماری، لاین امیدبخش M-78-6 مناسب برای مطالعات بعدی و توصیه برای کاشت در منطقه تشخیص داده شد.
كلید واژه: گندم، زنگ زرد، سپتوریای برگی، پوسیدگی معمولی ریشه و طوقه، واكنش ارقام

توضیحات بیشتر